Organisatie

Cursuscoördinatie

Voor praktische vragen omtrent de cursusorganisatie kunt u contact opnemen met cursuscoördinator Judith Albers.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie is de drijvende kracht achter SPOA en staat garant voor de continuïteit van de organisatie van de opleidingsactiviteiten. SPOA streeft ernaar om een actueel en aantrekkelijk programma samen te stellen dat is afgestemd op en aansluit bij de wensen vanuit de praktijk. Heeft u suggesties voor cursusonderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

De Opleidingscommissie wordt gevormd door lokale advocaten die zoveel mogelijk de meest gangbare rechtsgebieden vertegenwoordigen en is op dit moment als volgt samengesteld:

Bestuur

Het bestuur van SPOA bestaat uit:

  • mr. Mirte van Lingen (voorzitter)
  • mr. Erik de Boer (penningmeester)
  • mr. Jenny Tuytel-Roosendaal (secretaris
  • mr. drs. Marina Molenaar (bestuurslid)