Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan SPOA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Aan de op deze site verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

SPOA wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPOA de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.