Home

Welkom op de website van SPOA (Stichting Permanente Opleiding Orde van Advocaten Arrondissement Alkmaar).

SPOA is in 2000 in het leven geroepen op initiatief van de Raad van Toezicht en de Jonge Balie van de Orde van Advocaten in het arrondissement Alkmaar en heeft als doel het verzorgen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare cursussen in het kader van de Verordening op de Vakbekwaamheid voor advocaat-stagiaires en advocaten.

De cursussen van SPOA zijn toegankelijk voor advocaten die zijn gevestigd in het (inmiddels voormalige) arrondissement Alkmaar. Zij ontvangen het cursusaanbod en uitnodigingen tot deelname per e-mail. Behoort u wel tot de doelgroep maar ontvangt u nog geen mail, neemt u dan contact op met de cursuscoördinator.

Deelname door belangstellenden buiten de doelgroep is onder voorwaarden mogelijk. Neem hiervoor contact op met de cursuscoördinator.

SPOA is zowel door de NOvA als door Cedeo erkend als opleidingsinstelling.
 

Logo Nederlandse orde van Advocaten